Enkelgeleide

Bij gebruik van dit sleufbekisting systeem kan de aannemer zijn klant garanderen van de kwalitatief hoogstaande sleuf. Dankzij het schuifsysteem vormt de bekisting, onafhankelijk van de lengte ervan, een doorlopende en gesloten wand. De platen zijn verbonden door balken waarop een stempel is gemonteerd. De stempel is, ook wanneer de bekisting is ingegraven in hoogte verstelbaar zodat de maximaal beschikbare werkruimte benut kan worden.

Met dit systeem kan er een grote werkruimte onder de stempel gerealiseerd worden. Sleufdieptes met een maximale grondkerende functie van 3,80 m diepte kunnen worden uitgevoerd. Ook lange buizen kunnen in dit systeem worden aangebracht. In gebieden waar het riool onderheid moet worden en voorzien van palen en kerspen is dit het uitverkoren systeem. In Amsterdam en omgeving met zijn toch al complexe rioolstelsel is dit bekistingsysteem de perfecte sleufbekisting. Om tijden uw rioleringsproject de omgeving minimaal te hinderen en naastgelegen belendingen en kabel tracés en of leiding tracés niet te beïnvloeden is dit systeem dat laagsgewijs ingegraven en uitgegraven moet worden veilig inzetbaar.