Turnhout – plaatsen van een prefab overstort

In Turnhout heeft Adams N.V. een BodemBox dubbelgeleide systeem geplaatst.
Bestaande put
De bestaande put is tijdens het aanbrengen van de bodemBoX, in België ook wel krings beschoeiing genoemd, verwijderd.
Prefab
Omdat de aan te brengen put prefab op locatie werd gebracht kon men de ontgraving snel weer laagsgewijs aanvullen, verdichten en de geleideplaten en hoekbalken  verwijderen.

Gallerij