Realiseren overstortput

In Merksplas België heeft de firma Adams N.V. een grote put geplaatst. Om de invloed op de omgeving te beperken moest men voorzieningen treffen tegen het inkalven van de sleuf en is er gebruik gemaakt van een dubbelgeleideBoX.

Om de gewenste vrije ruimte te bereiken is er gebruik gemaakt van gordingsbalken en het klemsysteem. Dit zorgt ervoor dat de stempels in de kuip kunnen worden verwijderd en de vrije ruimte maximaal is. Omdat de machinist onbekend was met dit systeem heeft BodemBoX gezorgd voor begeleiding op het project.

Gallerij