Amsterdam Kade reconstructie

Gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom, waarvan 205 kilometer gefundeerde kademuurconstructie. Vooral in de drukke, historische binnenstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur. Ook worden de kades zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom moeten ze worden vernieuwd. Omdat het om een groot aantal kilometers gaat, vraagt dat om slimme, duurzame en efficiënte oplossingen. Samen met de markt gaat gemeente Amsterdam nieuwe oplossingen ontwikkelen om de kwetsbare kademuren in de stad op een slimme manier te vervangen.  De SAVE-methode is een van de resultaten hiervan. Deze methode is gemakkelijk opschaalbaar. Dit betekent dat we met deze methode bijna alle Amsterdamse kades kunnen vernieuwen. Er wordt gewerkt met zo klein mogelijk materieel én materiaal om de gracht en kade bereikbaar te houden. Daarnaast hergebruiken we zoveel mogelijk materiaal. De essentie van SAVE is dat stap voor stap de kademuur vernieuwd wordt. Als een ‘trein’ verplaatst de innovatieve opstelling zich op pontons langs de kademuur. De woonboten gaan tijdelijk naar een andere plek en komen terug aan op een nieuwe, gebruiksklare kade. De vloer van de nieuwe kademuurconstructie maken we in delen in de sleufkist. De sleufkist gebruiken we als een herbruikbare mal om de vloer van de constructie in te maken.

Gallerij