Heemskerk - Aanbrengen 2 brandstoftanks

Voor het aanbrengen van 2 brandstoftanks was een grondkerende constructie nodig. Deze hebben we samen met opdrachtgever uitgedacht. In het midden van de bouwkuip was de aanwezigheid van een stempel geen probleem maar gezien de afmetingen van de bouwkuip moest de BodemBoX aangebracht worden met 2 kruisende stempels. Met behulp van het spansysteem en buitenliggende gordingsbalken is één stempel verwijderd zodat ruimte ontstond om de tanks aan te brengen. De aanwezige opslagtanks zijn vooraf verwijderd in open ontgraving. Het leidingwerk is vervangen, en de pompeilanden en het straatwerk is opnieuw ingericht conform de laatste eisen. Dit allemaal binnen een zeer strakke planning en met goede en plezierige samenwerkingen.

Galerij