Hamburg (DE) – Leidingwerken

NordLink wordt als hoogspanning-gelijkstroomoverdracht tussen Duitsland en Noorwegen met een tracélengte van 623 km gerealiseerd. Op basis van de tracélengte wordt voor het transport van elektriciteit door de beide lijnen (plus- en minpool), die met converterstations op elk einde verbonden zijn, gelijkstroom gebruikt. Gelijkstroom is vooral aangewezen voor lange afstanden en grote overdrachten. De converterstations worden in Wilster (Sleeswijk-Holstein) en Tonstad (Noorwegen) opgericht. Op deze locaties wordt de stroom van gelijk- naar wisselstroom (bijv. omgekeerd, naargelang van de transportrichting) veranderd en naar het Duitse of Noorse transportnet gebracht om huishoudens en ondernemingen van stroom te voorzien. BodemBoX mocht hier 150 meter MiniBoXen leveren om daar waar de ondergrond niet stabiel genoeg was, een veilige werkplek te creëren.

Gallerij