Onderhoud aan warmtenet

In Den Haag, Delft & Rijswijk is Koninklijke Oosterhof Holman bezig om diverse leidingen op te zoeken. De manier waarop de leidingen gefundeerd zijn was tot nu toe onbekend. Alle leidingen worden nu in kaart gebracht, ingemeten op fotografisch vast gelegd.

Om een veilige werkplaats te creëren voor de werknemers en de omgeving minimaal te beïnvloeden, is er gebruik gemaakt van een enkelgeleideBoX systeem met opzetplaten om de diepte van 3,80 m te garanderen

Gallerij