Aanleg vispassage

Aanleggen vispassage bij de sluis Ezumazijl.Het rijksmonument ‘Sluis Ezumazijl’ is een spui- en keersluis uit 1672 tussen de Zuider Ee en de Raskes, die in verbinding staat met het Lauwersmeer. Hier word een vispassage aangebracht zodat de vissen van zoet naar brak water en andersom kunnen zwemmen middels lokwater en stromingen welke door pompen wordt verzorgd.

Gallerij