Vroeger

Was alles beter

Risico

Vroeger was alles beter! Behalve de omstandigheden waarin de grondwerkers moesten werken. Diepe sleuven, géén grondkeringen en onveilige taluds. Wonder boven wonder bleef het in veel gevallen wel staan. Is dat de reden dat we nu nog steeds te vaak foto’s voorbij zien komen op social media met vergelijkbare situaties?

We hebben inmiddels de middelen om een veilige sleuf of ontgraving toe te passen, dus waarom het risico nemen van de ene keer dat het niet blijft staan en inkalft? Grondwerk is en blijft een kunstwerk dus denk veilig!

Veiligheid

Naast de veiligheid bevordert een BodemBoX ook de praktische toegankelijkheid van uw project. Taluds vergen ruimte en dus extra grondwerk. De uitkomende grond dient bovendien ergens op het project tijdelijk in depot opgeslagen te worden om nadien weer aan te kunnen vullen.

Een BoX-systeem houdt de benodigde ontgraving zo klein mogelijk en dus blijft de projectlocatie geordend en toegankelijk. Een geordende en makkelijk toegankelijk projectlocatie zal de productie verhogen en dat zal het resultaat van het project ten goede komen. Veiligheid en kwaliteit is dus niet altijd duurder! Probeer het maar eens uit…