Haastige spoed is zelden goed!

Haastige spoed is zelden goed!

Maar haastige spoed is wel ooit noodzakelijk en dan is het van groot belang dat er gewerkt kan worden met specialistische partijen die flexibiliteit en snelheid kunnen bieden. 

Dit gold ook voor de spoedklus aan de Veerweg in Streefkerk. Waterschap “Oasen” ontdekte daar begin Juli een lek in een slagaderlijke waterleiding en dan dient er snel gereageerd te worden. Uitvoerend aannemer “van Vulpen” werd ingeschakeld om een veilige en werkbare bouwput te realiseren.

Om op de reparaties te kunnen verrichten was een ontgraving van 4 m. benodigd en om een dergelijke ontgraving snel, veilig en betrouwbaar te kunnen realiseren, is sleufbekisting oftewel een BoX-systeem noodzakelijk. Van Vulpen schakelde de hulp in van BodemBoX om samen met hen te bekijken welke grondkerende constructies het beste paste in deze situatie. Op zo’n moment is het een uitdaging om de normale kwaliteit te bieden maar wel met een andere snelheid en met veel meer flexibiliteit.

Omdat het een lekkage van een bestaande waterleiding betrof is het creëren van een droge en werkbare bouwput een grote uitdaging. Allereerst diende de bestaande waterleiding omgeschakeld te worden. Omdat het een slagader betrof wat de grootste transportleiding is die de verschillende zuiveringstations verbindt, was het nodig om een aantal schakelingen te verrichten.

Vervolgens dient een grondkerende constructie ontworpen te worden die geschikt is voor de betreffende situatie. Om zo strak mogelijk aan weerszijden van de waterleiding te kunnen keren was al snel duidelijk dat een DamwandBoX-systeem een goede oplossing zou bieden. Het BoX-systeem diende aangebracht te worden in een bestaande sloot welke volstond met water. Daarom is door van Vulpen geopperd om aan alle zijdes te werken met Damwandkamerelementen en dit bleek in de uitvoering een perfecte keuze!

BodemBoX kreeg op vrijdag de spoedaanvraag binnen met het verzoek om de maandag na dat weekend uit te leveren. Dat betekent dat je moet kunnen bouwen op je medewerkers en partners om in dat termijn het project voor te bereiden en te organiseren. Dat is zeker gelukt want op maandag werden de eerste vrachtwagens in Streefkerk gelost. Op dinsdag heeft van Vulpen met instructie van BodemBoX de DamwandBoXen gemonteerd en ingegraven en op woensdag was de bouwput droog en werkbaar voor de reparaties.

Voor Oasen was dit de eerste keer dat ze een lek moesten repareren in een slagader en dit is goed verlopen. Van Vulpen en BodemBoX kunnen terugkijken op een mooie samenwerking en een topprestatie onder hoge druk. Met de juiste samenwerking en kwaliteit is haastige spoed wel degelijk goed!