svg

Veilig en snel graven met BodemBoX

  Rubenow (DE) – aansluiting van Windpark met het hoogspanningsnetwerk

  Ter plaatse van de verbinding tussen land en zeekabel is een grondkering benodigd. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn hangen de kabels aan een pipe rack. Deze zorgen voor hoogte beperking bij het verwijderen van de BodemBoxen. Samen met onze opdrachtgever hebben we een oplossing gevonden om onder deze hoogte beperking, de sleufbekisting veilig te verwijderen.

  Veiligheid

  Het werk bevindt zich nabij diverse hoogspanningskabels die onder spanning staan. Daarom werkten wij bij dit project met een HSE-niveau dat ver boven het wettelijke vereiste niveau lag.

  Other Services

  • Enger (DE) complexe bouwkuip

   In het Duitse Enger hebben we de aannemer begeleid bij het aanbrengen van de putbekisting. Onder complexe omstandigheden moest de aannemer 2

  • Hamburg (DE) – Leidingwerken

    NordLink wordt als hoogspanning-gelijkstroomoverdracht tussen Duitsland en Noorwegen met een tracélengte van 623 km gerealiseerd. Op basis van de tracélengte wordt voor