SleepBoX

De SleepBoX is de uw robuste partner geschikt voor grote ontgravingen. De Sleepbak of in België ook wel trekbak genoemd is de ideale rioolkist geschikt voor het leggen buizen. Omdat de achterste stempel bij deze sleufkist zo hoog mogelijk is geplaatst wordt de beschikbare ruimte optimaal benut en krijg je de maximale hoogte er onder. De voorste stempel aan de kraanzijde is centraal geplaatst. Aan deze zijde bevinden zich ook de trek ogen waaraan de ketting gefixeerd moet worden waarmee de sleepkist door de sleuf getrokken wordt.